Αποτελέσματα για τον Αγώνα 9km:

agonaslimenwn_2017_results_9km

Αποτελέσματα για τον Αγώνα 18km:

agonaslimenwn_2017_results_18km