Η χρονομέτρηση των αγώνων θα γίνει ηλεκτρονικά με RFID chip (Dag Timing System). Διάρκεια αγώνα για την αναγνώριση του χρόνου σε 2 ώρες και 30 λεπτά.