Σε όλους τους ενηλίκους συμμετέχοντες των 9 και 18 χιλ θα δοθεί αναμνηστικό ΤΕΧΝΙΚΟ t–shirt (μπλουζάκι), και αναμνηστικό μετάλλιο,οπως και στα και στα παιδιά των 1000 μέτρων αναμνηστικό μετάλλιο ,στον τερματισμό και των τριών διαδρομών 9,18 και 1000 μέτρων.

1. Σε όλους(-ες) συμμετέχοντες (-ουσες) θα απονεμηθεί και αναμνηστικό δίπλωμα. Για τον περιορισμό της ρύπανσης ο/η κάθε συμμετέχοντας (-ουσα) θα μπορεί να «κατεβάσει» το δίπλωμά του/ης από τον ιστότοπο του χρονομέτρη, .
2. Αναμνηστικό Μετάλλιο: Θα απονεμηθεί στους/ις τρεις (03) πρώτους-ες, κάθε ηλικιακής κατηγορίας.
3. Αναμνηστικό Κύπελλο: Θα απονεμηθεί στον πρώτο (1ο) και την πρώτη (1η) του αγώνα των1.000 m, 90000m και των 18000m της γενικής κατάταξης τερματισμού.

Επίσης, θα υπάρξουν και Ειδικές Τιμητικές Βραβεύσεις.