Στο πλαίσιο της διεξαγής του Αγώνα Λιµένων Μεγάρων – Νέας Περάµου, που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 06 ΜΑΪΟΥ 2018 & ώρα: 10:00 π.µ. και όπου θα λάβουν χώρα διαδροµές των 9,0 χλµ (Λιμάνι Νέας Περάμου – Λιµάνι Πάχης Μεγάρων) & των 18,0 χλµ (Λιµάνι Πάχης Μεγάρων – Λιµάνι Νέας Περάμου – Λιµάνι Πάχης Μεγάρων), γίνεται γνωστό προς τους συνδημότες μας ότι με την υπ’ αριθμ. 15/2018 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων από την συμβολή του δρόμου Περάματος Μεγάρων με τον δρόμο Βουρκαρίου-Λάκκας έως και το πάρκινγκ της Πάχης Μεγάρων, την Κυριακή 6 Μαϊου 2018 κατά τις ώρες διεξαγωγής της διοργάνωσης (09:30 – 12:15) π.μ. , µε γνώμονα την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη διαδρομή για τους δρομείς που θα συμμετάσχουν.

Αρμόδιο για την τήρηση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ορίζεται το Τμήμα Τροχαίας Μεγάρων – στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου θα διεξαχθεί ο αγώνας – και το οποίο έχει ενημερωθεί σχετικά.
Επίσης θα κλείσει η ΠΕΟΑΚ από το 36χλμ. έως το 38χλμ. στο ένα ρεύμα από Μέγαρα προς Αθήνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με την παρακάτω απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. (16719)

ΘΕΜΑ: « Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – ̈3ος Αγώνας δρόμου λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου ̈ (06/05/2018) ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Την υπ’ αριθ. 3108/18/779652 από 20/04/2018 αναφορά του Γ ́ Τ.Τ. Δυτικής Αττικής και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής
αρμοδιότητάς μας, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία: «3 ος Αγώνας δρόμου λιμένων  Μεγάρων – Νέας Περάμου»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 06/05/2018 και κατά τις ώρες 09.00 ́-13. ́00 ́, στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μεταξύ της χ/θ 36.000 και της χ/θ 38.000, περιοχής Δήμου Μεγαρέων.
2. Το χρονικό διάστημα της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί, καθώς και να μην εφαρμοσθεί, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων Τροχαίας του Γ ́ Τ.Τ. Δυτικής Αττικής.
3. Το Γ ́ Τ.Τ. Δυτικής Αττικής να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα, για την υλοποίηση της παρούσας.
4. Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Να σημειωθεί ότι και οι δυο διαδρομές θα διέρχονται από τον αναγνωρισμένο και προστατευόμενο υγροβιότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων.