Την Τετάρτη 27 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου, στο δημοτικό κατάστημα Νέας Περάμου. Κατά τη διαδικασία του καθορισμού των λεπτομερειών του αγώνα, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Μαΐου 2019, ζητήθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς να καταγράψουν τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οχημάτων που θα συνδράμουν στην διεξαγωγή του αγώνα.

Μεταξύ άλλων, έγινε καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του περσινού αγώνα και ανακοινώθηκαν οι καινούργιες χορηγίες.

Παρόντες στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στο δημαρχείο Μεγάρων ήταν οι εξής:

Ηλίας Μουσταΐρας – Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνα Λιμένων
Δημοσθένης Λιώτας – Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου
Αιγινίτης Σπύρος – Αναπληρωτής Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων
Ντίνα Πολιτάκου – Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου
Κώστας Μπρούτας – Τοπικός Σύμβουλος Νέας Περάμου
Παναγιώτης Παρασκευάς – Τοπικός Σύμβουλος Νέας Περάμου
Φραντζής Φραντζής – Τοπικός Σύμβουλος Νέας Περάμου
Εκπρόσωποι της εθελοντικής ομάδας Σώμα Έρευνας και Διάσωσης (ΣΕΔ)
Αλέξανδρος Μπαλής – Ανθυπασπιστής Λ.Σ., Υποδιοικητής Γ’ Λιμενικού Τμήματος Μεγάρων
Αθανάσιος Μηλιώτης – Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Μεγάρων